Nhà Máy:Thửa Đất Số 387, Tờ Bản Đồ Số 7
  Ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng
  Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

  Địa Chỉ:: 01 Phu Thuan Str, Tan Phu Ward, District 7, HCMC

  Điện Thoại: (+84) 901 891 698
  Email: sales@grandhomestonevina.vn

  Liên Hệ

  Điện Thoại: (+84) 901 891 698
  Email:  sales@grandhomestonevina.vn